Länsföreningens säte: Hästveda
Kontakt: Fabian Claëson (ungafunkisar.skane@gmail.com)

Ordförande: Fabian Claëson, Hästveda
Vice ordförande: Alexander Nilsson, Bjärnum
Ekonomiansvarig: Marcus Claëson, Hästveda
Sekreterare: Arjan Ali, Kristianstad

Ledamöter
Elna Persson, Kristianstad
Catrine Nilsson, Ängelholm
Anna Pettersson, Kristianstad

Lekmannarevisor: Christer Thurn, Hästveda

Valberedning för verksamhetsåret 2018/2019
Hanna Olsson, Kristianstad (sammankallande)                                                                                                                                                                                                              Anna Gustafsson, Hässleholm