Unga Funkisars mål är:

 • ett jämlikt, fritt och tillgängligt samhälle för personer med rörelsenedsättning.
 • att personer med rörelsenedsättning ska kunna leva ett fullvärdigt liv, utifrån sina förutsättningar och egen vilja.
 • att aktivt motverka fördomar och diskriminering mot personer med rörelsenedsättning.
 • att öka förståelsen mellan personer med- och utan rörelsenedsättning.
 • att ge personer med rörelsenedsättning möjlighet till delaktighet i beslut som rör den enskilde individen och dess livssituation.
 • att samma möjlighet till utbildning och arbete ska ges till alla oavsett rörelsenedsättning eller ej.
 • att stärka våra medlemmars självkänsla och självbild.

För att uppnå målen ska Unga Funkisar:

 • bevaka aktuella frågor som berör unga med rörelsenedsättnings livssituation.
 • påverka regering, riksdag och andra instanser där många viktiga beslut fattas.
 • arbeta aktivt för att ge allmänheten kunskap och därigenom motverka fördomar, diskriminering samt för att öka förståelsen för unga med rörelsenedsättnings livssituation.
 • arrangera olika aktiviteter för att på så vis uppmuntra våra medlemmar till större delaktighet i samhället.
 • ha representanter i- och nära samarbete med olika intresseorganisationer och samarbetsorgan för att påverka beslut och förbättra kommunikationen mellan förbunden.
 • förbundsstyrelsen skall sprida information i aktuella frågor till förbundets medlemmar.
0
Unga Funkisar

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår hemsida. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används

Skip to content