Riksförbundet Unga Funkisar (f.d. Unga RBU-are) bildades den 1 juli 1995 i syfte att bland annat driva frågor gällande rättigheter, bemötande och ökad tillgänglighet för barn, ungdomar och unga vuxna med någon form av funktionsvariation.

Förbundet strävar efter ett jämlikt, fritt och tillgängligt samhälle för alla, oavsett funktionsvariation. Förbundet arbetar aktivt för att öka förståelsen för unga med olika funktionsvariationer och deras livssituation för att på så sätt motverka fördomar. Vi bevakar aktuella intressepolitiska frågor som berör unga människor med funktionsvariation och vi strävar efter att göra vår röst hörd i försök att påverka regering, riksdag och andra instanser där avgörande beslut fattas. Förbundet är självständigt och därmed partipolitiskt och religiöst obundet.

Vi arbetar för att stärka den enskilde individens självförtroende och självbild genom att arrangera aktiviteter och sociala möten i form av temahelger, aktivitetsdagar, resor och kurser runt om i landet. Vi ger våra medlemmar möjlighet att åka på aktiviteter och upplevelser till rabatterade priser, sprider nyheter och information inom området funktionsvariation samt bidrar till ett socialt kontaktnät av likasinnade.

Ett medlemskap i Riksförbundet Unga Funkisar innebär många förmåner!

Aktiviteter

Möjlighet att delta vid våra aktiviteter, arrangemang och sociala möten i form av temahelger, aktivitetsdagar, resor och kurser runt om i landet till ett rabatterat pris.

Information

Ta del av nyheter och information inom området funktionsvariation, broschyrer och informationsmaterial fritt hemskickade.

Rättigheter

Möjlighet att vara med och göra din röst hörd i frågor rättigheter, bemötande och ökad tillgänglighet för barn, ungdomar och unga vuxna med olika funktionsvariationer.

Kontaktnät

Ett socialt kontaktnät av likasinnade – som innebär en möjlighet att knyta kontakter över hela landet, få råd och stöd från andra medlemmar, utbyta erfarenheter, utvecklas och ha roligt på vägen!

Förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2020/2021

Styrelsen

0
Unga Funkisar

Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse av vår hemsida. Genom att fortsätta accepterar du att cookies används

Skip to content