Eldsjälar är viktiga för att en förening som Unga Funkisar ska fungera! sådana råder ingen brist på hos oss! Nedan följer en lista på alla våra hedersmedlemmar:

  • Charlotta Vista
  • Ulf Fågelhammar
  • Karin Pålsson
  • Olle Waller
  • Eva och Kjell Westling
  • Monica Tengius
  • Britt Magnusson
  • Anna Pettersson

Tack för ert enorma engagemang!