Länsföreningens säte: Långås
Kontakt: Anja Malming (ungafunkisarhalland@gmail.com)

Ordförande: Anja Malming, Långås
Vice ordförande: Lanja Bengtsson, Långås
Kassör: Thomas Bengtsson, Långås
Sekreterare: Leif Andersson, Långås

Ledamöter:
Peter Malmberg, Halmstad
Carina Eriksson, Halmstad

Lekmannarevisor: Leif Andersson, Halmstad
Valberedning: Leif Andersson, Halmstad