Såhär gör du för att beställa: Klicka på länken nedan och fyll i formuläret. Du får sedan en faktura. https://docs.google.com/forms/d/1gJs2E81bc4uBAiVpq_PTWDTydZ8BvW9c5CWGf69iWu4/edit

En ljusblå bok med ett tecknat barn utklätt till riddare på liggandes på en grå matta
Visst har jag rätt att…” : en handbok om rättigheter i skolan för elever med funktionsnedsättningav Karin Paulsson, Britt Magnusson och Karim Ghomri
Handboken ”Visst har jag rätt att…” handlar om lagar och konventioner som berör elever med någon form av funktionsvariation. Boken behandlar skolformerna grundskola, grundsärskola och specialskola och vänder sig till elever, föräldrar och skolpersonal som vill ta del av information om rättigheter i form av lättförståelig text. Handboken innehåller även hänvisningar till olika myndigheters aktuella skrifter och rapporter samt konkreta råd kring vart man kan vända sig för att överklaga ett beslut.

Pris
90:-/st + frakt
Särskild, särskiljd eller avskiljd? : Om skolsituationen för elever med rörelsehinder
av Karin Paulsson och Lina Stenberg
Pris
30:-/st + frakt
Mugg
Unga Funkisar
Pris: 60:-/st + frakt
Paraply
Unga Funkisar
Pris
Litet: 120:-/st + frakt
Stort: 200:-/st + frakt
Hoodtröja
Unga Funkisar
Pris
450:-/st + frakt
Ryggsäck                            Unga Funkisar
Pris                                   170:-/st + frakt