Länsföreningens säte: Växjö
Kontakt: Monica Tengius (monica.tengius@vaxjo.se)

Ordförande: Monica Tengius, Berg
Vice ordförande: Jennifer Ivarsson, Berg
Sekreterare: Mattias Melin, Jönköping

Ledamöter:
Erika Andersson, Jönköping
Tommy Wingren, Jönköping

Lekmannarevisor: Eva-Britt Svensson, Växjö

Valberedning: Niclas Andersson, Växjö (sammankallande)