Länsföreningens säte: Växjö
Kontakt: Vid frågor kontakta kansliet. Uppgifter finns på sidan ”Kontakt”

Ordförande: Vakant
Vice ordförande: Jennifer Ivarsson, Berg
Sekreterare: Mattias Melin, Jönköping

Ledamöter:
Erika Andersson, Jönköping
Tommy Wingren, Jönköping

Lekmannarevisor: Eva-Britt Svensson, Växjö

Valberedning: Niclas Andersson, Växjö (sammankallande)