Vid Unga Funkisar Smålands årsmöte den 12 april 2015 i Jönköping valdes en ny styrelse till länsföreningen. Styrelsen har sammansatts enligt nedan.

Styrelsen för verksamhetsåret 2015/2016

Ordförande: Monica Tengius, Lammhult
Vice ordförande: Jennifer Ivarsson, Lammhult
Ekonomiansvarig: Tobias Johansson, Ljungby
Sekreterare: Mattias Melin, Jönköping

Övriga ledamöter
Erika Andersson, Jönköping
Tommy Wingren, Jönköping

Lekmannarevisor: Eva-Britt Svensson

Valberedning för verksamhetsåret 2015/2016

Kalle Johnson, Kristianstad (sammankallande)
Niclas Andersson, Växjö

Tags
No Tag

Comments are closed