Vid Unga Funkisar Skånes årsmöte den 14 mars 2015 i Helsingborg valdes en ny styrelse till länsföreningen. Styrelsen har sammansatts enligt nedan.

Styrelsen för verksamhetsåret 2015/2016

Ordförande: Kalle Johnson, Kristianstad
Ekonomiansvarig: Anna Pettersson, Kristianstad
Sekreterare: Aviva Ejdelman, Malmö

Övriga ledamöter
Annie Bergh, Malmö
Catrine Nilsson, Ängelholm
Fredrik Stegmann, Malmö
Robin Aronsson, Kristianstad

Lekmannarevisor: Eva Westling, Kalmar

Valberedning för verksamhetsåret 2015/2016

Hanna Olsson, Kristianstad (sammankallande)
Susanne Svensson, Malmö

Tags
No Tag

Comments are closed