Föreningens säte: Stockholm                                               
Kontakt: Henrietta Tengius Odebrandt (henrietta-odebrandt@hotmail.se)

Ordförande: Henrietta Tengius Odebrant , Stockholm
Vice Ordförande: Eli Sandoval, Stockholm                                                                                                                                            Ekonomiansvarig: Amanda Svanhall, Växjö

Lekmannarevisor: Jan-Inge Bornman, Hässleholm                                                                                                                                                            Valberedning: Monica Tengius, Växjö