• Ungdomsstämma 2018
  • Anordna temahelger
  • Långsiktigt samarbeta med andra föreningar och organisationer
  • Politiskt påverkansarbete
  • Fortsätta marknadsföra förbundet
  • Fortsätta medlemsrekryteringen och få till stånd nya länsföreningar
  • Utforma aktiviteter efter medlemmarnas önskemål
  • Utbildningar för nya och gamla styrelsemedlemmar
  • Närvara på arrangemang för vår målgrupp
  • Fortsätta stötta länsföreningarna