Riksförbundet Unga Funkisar (f.d. Unga RBU-are) bildades den 1 juli 1995 i syfte att bland annat driva frågor gällande rättigheter, bemötande och ökad tillgänglighet för barn, ungdomar och unga vuxna med någon form av funktionsvariation.

Förbundet strävar efter ett jämlikt, fritt och tillgängligt samhälle för alla, oavsett funktionsvariation. Förbundet arbetar aktivt för att öka förståelsen för unga med olika funktionsvariationer och deras livssituation för att på så sätt motverka fördomar. Vi bevakar aktuella intressepolitiska frågor som berör unga människor med funktionsvariation och vi strävar efter att göra vår röst hörd i försök att påverka regering, riksdag och andra instanser där avgörande beslut fattas. Förbundet är självständigt och därmed partipolitiskt och religiöst obundet.

Vi arbetar för att stärka den enskilde individens självförtroende och självbild genom att arrangera aktiviteter och sociala möten i form av temahelger, aktivitetsdagar, resor och kurser runt om i landet. Vi ger våra medlemmar möjlighet att åka på aktiviteter och upplevelser till rabatterade priser, sprider nyheter och information inom området funktionsvariation samt bidrar till ett socialt kontaktnät av likasinnade.