Nu släpps biljetterna till Mänskliga Rättighetsdagarna i Malmö i november 2016! Unga Funkisar Skåne är en av organisationerna som deltar i den lokala arbetsgruppen.

Mänskliga rättigheter ska gälla alla alltid – men vilka är rättigheterna? Hur påverkar de dig i vardagen? Hur får du reda på dina rättigheter? Idag får civilsamhället och aktivister rycka in när staten brister i sitt ansvar att tillgodose de mänskliga rättigheterna. Hur påverkar det möjligheten för människor att få sina rättigheter uppfyllda och vad händer med ansvarsutkrävandet? I en tid när många är på flykt riskerar asylrätten att hotas. Hur kan den skyddas?

Årets tema är ”Det handlar om dina rättigheter!” och under Mänskliga Rättighetsdagarna 2016 kommer en rad rättigheter som exempelvis rätten till bostad, hälsa, utbildning och asylrätt att diskuteras. Vilka metoder kan användas för att förverkliga dem och vilka är utmaningarna? Vilka goda exempel finns det lokalt och globalt och vad kan vi lära av varandra?

Om du bokar din biljett nu får du extra stor boka-tidigt-rabatt; fram till den 30 juni går det att få 30 procent rabatt på biljetterna för privatpersoner, ideella organisationer, lärare, myndigheter och företag. Som vanligt är det även förmånliga priser för studenter, ungdomar upp till 20 år, arbetslösa och pensionärer. För mer information om biljettpriser se: www.mrdagarna.se

Tags
No Tag

Comments are closed