Den nyvalda förbundsstyrelsen har den 26 april 2015 haft ett första konstituerande möte. Förbundsstyrelsen har sammansatts enligt nedan.

Förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2015/2016

Förbundsordförande: Åsa Eiremo, Nora (omvaldes under Ungdomsstämman till 2016)
Vice förbundsordförande: Nathalie Levin, Hässleholm
Ekonomiansvarig: Johan Eriksson, Oskarshamn
Organisationssekreterare: Eva Westling, Ljungbyholm (adjungerad)

Övriga ledamöter
Erika Andersson, Jönköping
Gina Jeles, Linköping
Hana Basic, Kristianstad (studerar i Växjö)
Henrietta Tengius Odebrandt, Växjö
Kalle Johnson, Kristianstad

Valberedning för verksamhetsåret 2015/2016

Stewe Sehlberg, Eskilstuna (sammankallande)
Niclas Andersson, Växjö
Jennifer Ivarsson, Lammhult

Tags
No Tag

Comments are closed