Årets Ungdomsstämma avhölls på Clarion Hotel Malmö Live den 28-30 april. Åsa Eiremo lämnade ifrån sig ordförandeklubban och Monica Tengius […]
Den nyvalda förbundsstyrelsen har den 26 april 2015 haft ett första konstituerande möte. Förbundsstyrelsen har sammansatts enligt nedan. Förbundsstyrelsen för verksamhetsåret […]
Snart är det dags för Unga Funkisars Ungdomsstämma 2015! Såväl gamla som nya medlemmar är varmt välkomna. Ladda ner inbjudan […]