Häng med oss på Pridefestivalen! Vår länsförening Unga Funkisar Småland kommer att delta i Pridefestivalen i Jönköping den 26 augusti […]
Idag, på Sveriges Nationaldag, har Unga Funkisars förbundsordförande Monica Tengius ätit lunch tillsammans med kungaparet! Monica är även ordförande i […]
Unga Funkisar Småland deltog på årets Pridefestival i Växjö den 13 maj.
Unga Funkisar Skåne och Småland håller ett gemensamt styrelsemöte. Mötet äger rum den 10 oktober 2015, kl 13 på IOGT-NTO Vattentorget, VATTENTORGET […]
​​​Den 3-4 oktober 2015 kommer en ordförandeträff att äga rum i Örebro. Samtliga ordförande och vice ordförande i våra lokalföreningar är […]
Vid Unga Funkisar Smålands årsmöte den 12 april 2015 i Jönköping valdes en ny styrelse till länsföreningen. Styrelsen har sammansatts […]
Unga Funkisar Smålands årsmöte är flyttat från den 29 mars till den 12 april i Jönköping kl 14 i FUB:s […]