Förbundsstyrelsen har dessvärre varit tvungna att fatta ett beslut om att ställa in Unga Funkisars julaktivitet i Malmö den 2-3 […]