Unga Funkisar Skåne och Småland håller ett gemensamt styrelsemöte. Mötet äger rum den 10 oktober 2015, kl 13 på IOGT-NTO Vattentorget, VATTENTORGET […]
​​​Den 3-4 oktober 2015 kommer en ordförandeträff att äga rum i Örebro. Samtliga ordförande och vice ordförande i våra lokalföreningar är […]
Den 3 oktober 2015 kommer Unga Funkisar Skåne att arrangera en temaeftermiddag i Malmö. Vi kommer att gå på stan, […]