Skåne

Länsföreningens säte: Kristianstad
Kontakt: Fabian Claëson (ungafunkisar.skane@gmail.com)

Ordförande: Fabian Claëson, Hästveda
Vice ordförande: Anna Pettersson, Kristianstad
Ekonomiansvarig: Marcus Claëson, Hästveda
Sekreterare: Arjan Ali, Kristianstad

Ledamöter
Elna Persson, Kristianstad
Catrine Nilsson, Ängelholm
Fredrik Stegmann, Malmö

Lekmannarevisor: Mia-Jonas Plunteman, Helsingborg

Valberedning för verksamhetsåret 2018/2019
Hanna Olsson, Kristianstad (sammankallande)                                                                                                      Pia Johansson