Östergötland-Örebro

Länsföreningens säte: Linköping
Kontakt: Bettan Westman (papegojan1@telia.com)

Ordförande: Bettan Westman, Vadstena
Vice ordförande: Gina Jeles, Linköping
Ekonomiansvarig: Andrea Berglund, Motala
Sekreterare: Christina ”Kicki” Wallin, Vadstena

ledamot: Viktor Westman, Vadstena

Suppleanter:                                                                         
Jennifer Lagergren, Vadstena                                               
Martin Lindström, Linköping

Lekmannarevisor: Wicke Westman, Vadstena

Valberedning:                                                               
Vakant