Östergötland-Örebro

Länsföreningens säte: Linköping
Kontakt: Bettan Westman (papegojan1@telia.com)

Ordförande: Bettan Westman, Vadstena
Vice ordförande: Tobias Hansson, Ljungsbro
Ekonomiansvarig: Andrea Berglund, Motala
Sekreterare: Mona Strömberg, Norsholm

Övriga ledamöter:
Gina Jeles, Linköping
Christina ”Kicki” Wallin, Vadstena
Viktor Westman, Vadstena

Lekmannarevisor: Anna Pettersson, Kristianstad
Valberedning:
Mattias Täck, Linköping
Alexandra Ström, Skärblacka