Unga Funkisars Ungdomsstämma 2018

Vill du vara med och skapa ett ännu bättre Unga Funkisar?

Kom till stämman och gör din röst hörd!

Stämman kommer att äga rum på Scandic Triangeln i Malmö den 20-22 april 2018. All info finns att läsa i den bifogade kallelsen. Du anmäler dig via anmälningsblanketten och den vill vi ha in senast den 4 april 2018.

Kallelse stämman 2018

Anmälan stämman 2018