Småland

Länsföreningens säte: Växjö
Kontakt: Monica Tengius (monica.tengius@vaxjo.se)

Ordförande: Monica Tengius, Berg
Vice ordförande: Jennifer Ivarsson, Berg
Ekonomiansvarig: Tobias Johansson, Ljungby
Sekreterare: Mattias Melin, Jönköping

Ledamöter
Erika Andersson, Jönköping
Johan Eriksson, Oskarshamn
Tommy Wingren, Jönköping

Lekmannarevisor: Eva-Britt Svensson, Växjö

Valberedning för verksamhetsåret 2017/2018
Niclas Andersson, Växjö (sammankallande)
Isa Nordqvist, Växjö