Skåne

Länsföreningens säte: Kristianstad
Kontakt: Anna Pettersson (skane@ungafunkisar.se)

Ordförande: Anna Pettersson, Kristianstad
Vice ordförande: Elna Persson, Sölvesborg
Ekonomiansvarig: Marcus Claëson, Hästveda
Sekreterare: Alice Barnholdt, Kristianstad

Ledamöter
Aviva Ejdelman, Malmö
Catrine Nilsson, Ängelholm
Fredrik Stegmann, Malmö

Lekmannarevisor: Mia-Jonas Plunteman, Helsingborg

Valberedning för verksamhetsåret 2017/2018
Hanna Olsson, Kristianstad (sammankallande)
Susanne Svensson, Malmö