Förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2017/2018

Riksförbundets säte: Hässleholm
Kontakt: Jan-Inge Bornman (jib@ungafunkisar.se)

Förbundsordförande: Monica Tengius, Berg
Vice förbundsordförande: Fabian Claëson, Hästveda
Ekonomiansvarig: Johan Eriksson, Oskarshamn
Organisationssekreterare: Jan-Inge Bornman, Hässleholm (adjungerad)

Ledamöter
Amanda Svanhall, Växjö
Bonnie Ly, Färlöv
Gina Jeles, Linköping
Henrietta Tengius-Odebrant, Stockholm
Mimmi Ly, Kristianstad

Lekmannarevisor
Anna Pettersson, Kristianstad (ordinarie)
Erika Andersson, Jönköping (suppleant)

Valberedning för verksamhetsåret 2017/2018
Anna Pettersson, Kristianstad (sammankallande)
Alexandra Ström, Skärblacka
Erika Andersson, Jönköping