Förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2018/2019

Riksförbundets säte: Hässleholm

Kontakt: Jan-Inge Bornman (jib@ungafunkisar.se)

Förbundsordförande: Monica Tengius, Berg

Vice förbundsordförande: Amanda Svanhall, Växjö

Ekonomiansvarig: Fabian Claëson, Hästveda

Organisationssekreterare: Jan-Inge Bornman, Hässleholm (adjungerad)

Ledamöter
Elna Persson, Kristianstad

Gina Jeles, Linköping

Mikael Andreasson, Kristianstad

Anja Malming, Langås

Henrietta Tengius-Odebrant, Stockholm

 

 

Lekmannarevisor
Anna Pettersson, Kristianstad (ordinarie)

Erika Andersson, Jönköping (suppleant)

Valberedning för verksamhetsåret 2018/2019
Anna Pettersson, Kristianstad (sammankallande)

Alexandra Ström, Skärblacka

Erika Andersson, Jönköping