Förbundsstyrelsen för verksamhetsåret 2018/2019

Riksförbundets säte: Hässleholm
Kontakt: Jan-Inge Bornman (jib@ungafunkisar.se)

Förbundsordförande: Monica Tengius, Berg
Vice förbundsordförande: Amanda Svanhall, Växjö
Ekonomiansvarig: Fabian Claëson, Hästveda
Organisationssekreterare: Jan-Inge Bornman, Hässleholm (adjungerad)

Ledamöter
Elna Persson, Kristianstad
Gina Jeles, Linköping
Mikael Andreasson, Kristianstad
Anja Malming, Langås
Henrietta Tengius-Odebrant, Stockholm

Lekmannarevisor
Anna Pettersson, Kristianstad (ordinarie)
Erika Andersson, Jönköping (suppleant)

Valberedning för verksamhetsåret 2018/2019
Anna Pettersson, Kristianstad (sammankallande)
Alexandra Ström, Skärblacka
Erika Andersson, Jönköping