Webshop

Visst har jag rätt att…” : en handbok om rättigheter i skolan för elever med funktionsnedsättning
av Karin Paulsson, Britt Magnusson och Karim Ghomri

Handboken ”Visst har jag rätt att…” handlar om lagar och konventioner som berör elever med någon form av funktionsvariation. Boken behandlar skolformerna grundskola, grundsärskola och specialskola och vänder sig till elever, föräldrar och skolpersonal som vill ta del av information om rättigheter i form av lättförståelig text. Handboken innehåller även hänvisningar till olika myndigheters aktuella skrifter och rapporter samt konkreta råd kring vart man kan vända sig för att överklaga ett beslut.


Pris
90:-/st + frakt
Så här gör du för att beställa
Skicka iväg ett mail till info@ungafunkisar.se för att få mer information!

 

Skolvardag med rörelsehinder : en etnologisk studie
av Göran Nygren

I rapporten skildras en komplex skolvardag, däribland idealmodeller och föreställningar som ska omvandlas till praktik. Studien behandlar tre centrala områden; elevernas sociala situation, undervisningen samt inkludering eller exkludering.

 

 

Pris

Så här gör du för att beställa
Skicka iväg ett mail till info@ungafunkisar.se för att få mer information!